İlk Defa Doğalgaz Bağlantısı / Kullanımı

Yaşadığınız yerde doğalgaz servis kutusu yoksa doğalgaz dağıtım şirketinin abone merkezine giderek hat çekilmesini veya doğalgaz servis kutusu koyulması talebinde bulunabilirsiniz. Doğalgaz kullanımı talebiniz doğrultusunda Doğalgaz dağıtım şirketi, binayı dağıtım ağına bağlamakla yükümlüdür. Doğalgaz bağlantısının olabilmesi için bağlantının teknik ve ekonomik gerekliliklerinin sağlanması yeterlidir. Doğalgaz dağıtım şirketi, en geç 15 gün içerisinde başvurunuzun sonucunu olumlu/olumsuzsa nedeniyle size bildirmek zorundadır.

Özçelik Doğalgaz olarak Doğalgaz servis kutusunu kurduktan sonra veya zaten bir doğalgaz servis kutusu varsa Doğalgazı kullanmak istediğiniz yere ulaştırabilmek için iç tesisat döşemesi gerçekleştiririz. İç tesisat döşenirken doğalgaz dağıtım şirketinden onaylı Özçelik Doğalgaz olarak projenizi oluşturur ve doğalgaz dağıtım şirketinin onayını alırız. İç tesisatı eksiksiz ve pratik şekilde yaparız.

Doğalgaz abonelik bağlantı başvurusunu nasıl yaparım?

Doğalgaz abonelik başvurusu mülk sahibi, binanın bağımsız bölüm maliki veya yetki sahibi temsilcileri tarafından; Mülk sahibiyse, tapu ya da yapı ruhsatı fotokopisi, Kiracıysa abone olabileceğine dair imzalı dilekçe ve kira kontratı fotokopisi, Nüfus cüzdanı, Daha önce binanızda abonelik yapılmışsa, binanın tesisat numarası ile doğalgaz dağıtım şirketine yapılır.